Archív aktualít

 • 76. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 13.3.2019 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – Refektórium UNsP Milosrdní bratia (1.p, Nám.SNP 10, vchod cez urgentný príjem)
  Téma: Bolesť a utrpenie - Je tam ešte niečo nové?
  Hosť: MUDr. Jana Boboková
  Pozvánka - tu.
 • 75. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.2.2019 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ CHORÝCH 2019
  18:00 Sv. Omša – Za chorých a ich blízkych, za zdravotníkov a zdravotníctvo – celebruje Mons. Jozef Haľko
  Kostol Milosrdných bratov, Nám. SNP 10, Bratislava -- Plagátik - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky: 7. rozhovor - Prof. Jozef Glasa - GENETICKY MODIFIKOVANÉ DETI, 12.12.2018 14:00-15:30, zasadačka VR FOaZOŠ (4. p.). Plagátik - tu.
 • 74. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 23.1.2019 (mimoriadne štvrtá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – POZOR ZMENA MIESTA (!)
  Refektórium UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava
  ►►► vchod cez urgentný príjem nemocnice – roh Treskoňovej a Kolárskej ul.
  Pozvánka - tu.
 • Mesačné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava (KKLZ BA) v 2. polroku 2018: 26.9., 10.10., 14.11., 5.12.2018. PROGRAM - TÉMY - tu.
 • 73. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 5.12.2018 (prvá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Adventné stretnutie KKLZ BA
  Hostia - budú prekvapením.
  Pozvánka - tu.
 • Posolstvo Svätého Otca Františka na 26.svetový deň chorých (11.2.2018)
 • Vyšlo č. 3-4/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • XIII. konferencia „Kresťan v dnešnej nemocnici“ – Téma: Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? Martin, MÚ, 7. 4. 2018 (sobota), program a bližšie informácie – tu.
 • 3. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - ŠAŠTÍN, 8. – 9. 6. (piatok – sobota). Organizovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami pre kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny (duchovný program, panelová diskusia, svedectvá), ako aj pre pacientov a ich príbuzných.
 • 72. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.11.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Etická zdravotná politika - podnety Novej charty zdravotníckych pracovníkov
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2
  Pozvánka - tu.
 • Prednáška v UPeCe Bratislava - Libreso (Mlynská dolina) - Lesk a bieda umelého oplodnenia - prof. MUDr. Jozef Glasa, 12.11.2018 (pondelok) 20:15. Plagátik - tu.
 • 71. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 10.10.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Pozitívna biopolitika verzus thanatopolitika v dnešnom svete
  Hosť: P. Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ
  Pozvánka - tu.
 • VÝBORNÁ SPRÁVA (!): Slovenský preklad Novej charty zdravotníckych pracovníkov (Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve, Vatikán 2016; SSV 2017) dostupný on-line v elektronickej podobe - tu, na stránke SSV - tu. Stalo sa tak vďaka veľkorysej ústretovosti vedenia Spolku sv. Vojtecha a jeho predsedu o. ThDr. Ivana Šulíka, PhD. Ide o jedinečné dielo, praktickú pomôcku pre lekárov, sestry a iných zdravontíckych pracovníkov - ale aj pre ďalších, ktorých sa tieto problémy týkajú, vrátane pacientov, ich blízkych a širšej verejnosti - pri správnej orientácii a rozhodovaní sa v často neľahkých etických/morálnych otázkach v oblasti medicíny, ošetrovateľstva a zdravotnej starostlivosti.
 • 70. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 26.9.2018 (tentoraz štvrtá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Klinická bioetika: možnosti a limity využitia v praxi
  Hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.
  Pozvánka - tu.
 • Mesačné Sv. Omše za život v Košiciach - informácia a termíny (posledný štrvrtok mesiaca) - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky, SZU Bratislava (Limbová 14, BA-Kramáre), termíny: 21.2., 19.3., 18.4. (celodenný workshop - 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR), 21.5., 20.6., v čase 14:00-15:00, program v LS 2017/2018 - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - 2. rozhovor: Telemedicine and Telemonitoring - Public Policy, Legal Issues and Ethical Challenges. Dr. Carlo Botrugno, PhD. (RUEBES, University of Florence, Italy), 19.3.2018 14:00-15:00. SZU, Limbová 14, Bratislava-Kramáre, 4. poschodie, miestnosť VR FOaZOŠ SZU - č.dv. B 405, plagátik - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2018 (spravidla druhé stredy v mesiaci, okrem 17.1.2018): 17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., - PROGRAM - TÉMY - tu.

  V júni mesačné stretnutie nebude - odporúčame účasť na 3. púti kresťanských zdravotníkov, Šaštín (8. - 9.6.2018) a na Konferencii zdravotníckej etiky a bioetiky, Nitra (15.6.2018), prípadne na 25. kongrese FIAMC v Záhrebe (30.5. - 3.6.2018). Podrobnosti - viď nižšie.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - 4. rozhovor (pôvodný termín 20.6.2018) sa presúva na nový termín v zimnom semestri.
 • 69. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 16.5.2018 (tretia streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Paliatívna starostlivosť v Ekvádore a na Slovensku
  Hosť: MUDr. Janka Boboková
  Pozvánka - tu.
 • 69. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 16.5.2018 (tretia streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Paliatívna starostlivosť v Ekvádore a na Slovensku
  Hosť: MUDr. Janka Boboková
  Pozvánka - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - 3. rozhovor: Medicínske rozhodnutia na konci ľudského života, panel: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Jana Boboková, MUDr. Teodor Bachleda, PhD, MBA, 21.5.2018 14:00-15:00. SZU, Limbová 14, Bratislava-Kramáre, 4. poschodie, miestnosť VR FOaZOŠ SZU - č.dv. B 405, plagátik - tu.
 • Jubilejný 10. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2018 a 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 18. apríla 2018 (streda), 9:00 - 15:30, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.). Program - tu. Viac na www.klinickafarmakologia.sk.
 • 68. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.4.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Teológia v dnešnom svete
  Hosť: Mons. Peter Rusnák, predseda SpB a TK KBS
  Pozvánka - tu.
 • 67. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.3.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Etické výzvy v súčasnej intenzívnej medicíne
  Hosť: MUDr. Teodor Bachleda, PhD., MBA, DESA
  Pozvánka - tu.
 • 66. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.2.2018 - Popolcová streda (druhá streda v mesiaci)
  Pri príležitosti 26. medzinárodného dňa chorých
  16:15 KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV – Kostol Alžbetínok
  17:00 Sv. Omša - Kostol Alžbetínok
  Téma: Posolstvo pápeža Františka k 26. medzinárodnému dňu chorých (11.2.2018)
  Pozvánka - tu.
 • 65. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 17.1.2018 (tretia streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Štvrťstoročie Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave (1992-2017)
  Hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2
  Pozvánka - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 2. polroku 2017 (druhé stredy v mesiaci): 13.9., 11.10., 8.11. a 13.12.
 • 63. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.11.2017 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Nová charta zdravotníckych pracovníkov
  Hosť: CSIDr. Martin Kramara
  Pozvánka - tu.
 • 64. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 13.12.2017 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Adventné stretnutie (zaujímavosti, svedectvá, agapé)
  Hostia + program = prekvapenie
  Pozvánka - tu.
 • 2. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - LEVOČA, 2. - 3. júna 2017 (piatok - sobota). Organizovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s mestom Levoča a Združením domov Kežmarok pre všetkých kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny (duchovný, kultúrny program, panelová diskusia, svedectvá). Prehľad programu - plagátik - tu.
 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - "Aktuálne etické problémy zdravotnej starostlivosti na Slovensku", 16. júna 2017 (piatok), Ružomberok (Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH), ul. A. Bernoláka 1).
  Program - tu. Krátka správa - tu. Plagátik - tu.
 • Nová webstránka: Bioetická komisia FIAMC. Nedávno spustená webstránka Bioetickej komisie FIAMC (Svetovej federácie asociácií katolíckych lekárov) prináša informatívne materiály a kvalifikované vyjadrenia k aktuálnym problémom súčasnej bioetiky (v anglickom jazyku), ako aj užitočné linky a kontakty - webová adresa: https://catholicbioethicsfiamc.wordpress.com/.
 • K aktuálnej téme o „deťoch 3 rodičov“. Upozorňujeme na zaujímavé debaty v TV Lux – V Samárii pri studni (diel 28) (16.3.2015) – tu, a v RTVS 2 – Večera s Havranom: Genetická revolúcia (17.3.2015) – tu.
 • 62. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.10.2017 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Ktoje to sestra - pohľadom Florence Nightingale, priekopníčky v ošetrovateľstve
  Hosť: Mgr. Ivana Blažová
  Pozvánka - tu.
 • 61. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 13.9.2017 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Neľudská a ne/hanebná: BODY-THE-EXHIBITION: Ako sa dezinformuje verejnosť - odborná aj laická
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu. PP prezentácia - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2017 (druhé stredy v mesiaci): 18.1. (tretia streda), 8.2., 8.3. (Krížová cesta zdravotníkov), 12.4. - nebude mesačné stretnutie (streda Veľkého týždňa), 10.5. Namiesto júnového stretnutia sa koná dňa 16.6.2017 Bioetická konferencia pod záštitou SpB TK KBS v Ružomberku.
 • Posolstvo Svätého Otca Františka k 24. medzinárodnému dňu chorých 2016 (11.2.2016) - tu.
 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016.
 • Odborná konferencia „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“, 19.6.2015 (piatok), Bratislava.
 • 60. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 10.5.2017 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Etika v ošetrovateľstve v európskom pohľade
  Hostia: Doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., MUC. Lucia Krčméryová
  Pozvánka - plagátik - tu.

 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • 59. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.3.2017 (druhá streda v mesiaci) - KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV

  16:15 Krížová cesta Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 17:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  Téma: Krížová cesta zdravotníkov
  Pozvánka - tu.

 • 58. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.2.2017 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Príbeh alkaptonúrie
  Hosť: MUDr. Helena Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Sv. omša v predvečer SVETOVÉHO DŇA CHORÝCH, piatok 10.2.2016 o 18.00 -- Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie (Nám. SNP 11, Bratislava). Pozvaní sú osobitne zdravotnícki pracovníci a všetci, ktorí sa starajú o chorých, ako aj chorí, ktorí môžu prísť.
 • XII. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici - "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek", Martin, 22.4.2017 (sobota), organizátori: RpPZ KBS, DSN a KZÚ, program, možnosť prihlásenia, organizačné pokyny - tu.
 • 57. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 18.1.2017 (tretia streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Medicínske rozhodnutia na konci ľudského života
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Celoslovenská púť zdravotníkov, Skalka pri Trenčíne, 16.7.2016, zasvätenie slovenských zdravotníkov sv. Kozmovi a Damiánovi. Podujatie pod záštitou Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Program púte - tu. Krátka správa - tu. Fotogaléria - tu. Homília P. Prof. Jána Ďačoka SJ dňa 16.7.2016 - tu, a dňa 17.7.2016 - tu.

  Text zasväcujúcej modlitby slovenských zdravotníkov a slovenského zdravotníctva Sv. Kozmovi a Sv. Damiánovi - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (TK 2-3193), 15.12.2016 (štvrtok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Etika biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní I. (TK 2-3195), 16.12.2016 (piatok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Kultúra zdravia v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si, TV Lux, 14.12.2015 (R. Pavlík, J. Glasa, A. Hrádocký, V. Thurzo): možno pozrieť - tu.
 • Jubilejná 30. medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - "Kultúra zdravia a prijatia v službe človeku a planéte", Rím - Vatikán, 19. – 21.11. 2015:
  • krátka tlačová správa TK KBS - tu.
  • audio-záznam z besedy s účastníkmi zo Slovenska vo Vatikánskom rozhlase - tu.
 • Výnimočná konferencia - "Nejmenší z nás 2015", Brno (ČR), 15. 10. 2015. Program a ďalšie informácie, ako aj zborníky a materiály z predchádzajúcich ročníkov na web-stránke: http://nejmensiznas.cz/.
 • Európsky kongres katolíckych lekárov a zdravotníkov - "Bioetika a kresťanská Európa", Rím, Policlinico A. Gemelli, 15. - 18. novembra 2012 - základné informácie. Webová stránka - tu.
  Abstrakty + foto - tu.
  Zborník / Proceedings - tu.
  Video so sv. Otcom Benediktom XVI. - tu.

 • 56. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 9.11.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Pastorálna medicína na RK CMBF UK v Bratislave
  Hosť: Mgr. MUDr. Július Pomšár
  Pozvánka - tu.

 • Konferencia - Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, 12.11.2016, Ružomberok, KU. Začiatok - Sv.Omša v Kostole sv. Rodiny o 9:00, odbroný program KU od 10:00 hod. Bližšie - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 2. polroku 2016 (druhé stredy v mesiaci): 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.2016.
 • 55. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 12.10.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Munkovci - otec a syn. Príbeh statočnosti a odvahy
  Hosť: P. Ondrej Gabriš SJ
  Pozvánka - tu.

 • 54. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.9.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Súčasná bioetika (v dialógu) medzi vierou a vedou
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 52. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.5.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Psychológia a význam rodiny pre zdravie detí a mládeže
  Hosť: Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 53. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.6.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Médiá a kultúra života
  Hosť: CSILic. Martin Kramara
  Pozvánka - tu.

 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2016 (spravidla 2. streda v mesiaci, niekedy 3. streda): 20.1. (tretia streda), 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.2016.
 • Konferencia SpB TK KBS, Košice, 17.6.2016 (piatok). Témy a organizačné pokyny budú spresnené. Prihlášky elektronickou formou na tejto web-stránke (február 2016).
 • Medzinárodná konferencia: Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka – International Conference: Contemporary Biomedicine, Health Care and Human Dignity, 6.6.2014, Bratislava, Falkensteiner Hotel, podrobnosti/details – tu/here.
 • Konferencia Pápežskej akadémie za život - Čnosti v etike života, Rím - Vatikán, 4.3.2016, sa konala v rámci 22. valného zhromaždenia akadémie (3.-5.3.2016). Krátka správa, rozhovor s BeLic. Pavlou Bicianovou, členkou SpB TK kBS, rozhovor s prof. Jozefom Glasom, členom - korešpondentom PAŽ - tu.
 • 51. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 13.4.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Duchovný odkaz bl. Zdenky Schelingovej v roku milosrdenstva
  Hosť: Sr. Dominika Galeštóková
  Pozvánka - tu.

 • 50. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 9.3.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Ozdravenie slovenského zdravotníctva: súčasné výzvy a racionálne princípy riešenia
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 49. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 10.2.2016 (Popolcová streda)

  16:00 Krížová cesta zdravotníkov
  16:40 Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
  17.00 Sv. Omša
  Pozvánka - tu.

 • Pápež František oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Začne sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.> Viac - tu.
 • Posolstvo pápeža Františka k medzinárodnému dňu chorých 11. 2. 2015 - slovenský preklad - tu.
 • Dňa 8. 12. 2014 bolo zverejnené Stanovisko SpB TK KBS k niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva. Text stanoviska - tu. Rozhovor s Mons. M. Lachom SJ - tu, audio - tu. Rozhovor s prof. MUDr. Jozefom Glasom - tu, audio - tu. Beseda na TV Lux - tu.
 • Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k šíreniu rodovej ideológie (18.6.2014) - tu.
 • 48. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 20.1.2016 (tretia streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Kultúra zdravia a prijatia v službe človeku a planéte
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 47. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 9.12.2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Encyklika Sv. Jána Pavla II Evanjelium života a Kultúra života
  Hosť: Ing. ThDr. Vladimír Thurzo, PhD., dekan CMBF UK v Bratislave
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí KKLZ na 2. polrok 2015 - tu.
 • Pozývame na XIX. kongres SLS a Jubilejnú 25. konferenciu klinickej farmakológie - Racionálna farmakoterapia v SR 2015: Štandardy, podmienky, inovácie, 22.-23.10.2015, MZ SR (Limbová 2, 1. poschodie), Bratislava-Kramáre. Program, informácie a e-prihlášky - tu.
 • Kurz CP – Klinické skúšanie liekov a Správna klinická prax I., ÚFKEF LF SZU, Bratislava, 25.-26.11.2015 – predbežný program – tu, nutnosť/možnosť prihlásenia cestou Študijného oddelenia SZU – formulár prihlášky – tu.
 • 46. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.11.2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Morálno-teologické aspekty povinného očkovania
  Hosť: ThLic. Ján Vigľaš
  Pozvánka - tu.

 • 45. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.10.2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Klinická psychológia a etika
  Hosť: doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 44. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 23. 9. 2015 (tretia streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Konvergujúce technológie v medicíne a súčasná bioetika
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSC., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Duchovný seminár pre lekárov a zdravotníkov, Medžugorje, 11. – 17. 5. 2015, informácia a program.
 • 43. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 13. 5. 2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: RETEST – závislosti a resocializácia dnes
  Hosť: PhDr. Peter Šulák, Sr. Veronika Wilflingová, OSF
  Pozvánka - tu.

 • 42. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 15. 4. 2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Novodobé otroctvá - obchodovanie s ľuďmi
  Hosť: Sr. Bohdana Bezáková, CJ
  Pozvánka - tu.

 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2015 (spravidla 2. streda v mesiaci): 14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 13.5., 19.6. - program - tu. V júni - medzinárodná konferencia SpB TK KBS v Bratislave.
 • 10. konferencia “Kresťan v dnešnej nemocnici – Ako slúžiť a nevyhorieť”, Mestský úrad Martin (veľká zasadačka), 11. apríla 2015, program, informácie a spôsob prihlásenia – tu.
 • Celosvetová modlitbová vigília za život dňa 24. marca 2015 pri príležitosti 20. výročia vydania Encykliky Sv. Otca Jáana Pavla II Evanjelium života. Viac - tu.
 • 41. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11. 3. 2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Princíp dvojitého efektu a princíp spolupráce na zlom skutku – príklady v zdravotníctve
  Hosť: ThLic. Ján Vigľaš
  Pozvánka - tu.

 • 40. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11. 2. 2015 (druhá streda v mesiaci) [pozor časová výmena programu!]

  16:00 Dialógy KKLZ BA - panelová diskusia (hostia budú spresnení) -- OÚSA Heydukova 10.
  Téma: Medzinárodný deň chorých - posolstvo pápeža Františka
  18:00 Sv. Omša pre zdravotníkov - celebruje J. E. o. arcibiskup Stanislav Zvolenský -- Kostol Alžbetínok
  Pozvánka - tu.

 • 39. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14. 1. 2015 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: 24. kongres FIAMC 2014, Manila (Filipíny), 1.-4. X. 2014
  Hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Zomrel doc. MUDr. Peter Hach, CSc., Dr. med. h.c. (*7.6.1941 - †24.5.2014) - významný katolícky lekár a priateľ Slovenska.
 • Vyšlo č. 1-2/2014 časopisu ME&B. Na stiahnutie - tu.
 • Akcie Centra naděje a pomoci v Brne (www.cenap.cz) v novembri 2014:
  • Přechodem bez umělých hormonů, 28.11.2014. Prihlášky a ďalšie informácie - tu.
  • Kojení, důležitá součást života matky i dítěte, 29.11.2014. Prihlášky a ďalšie informácie - tu.
 • 38. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 10. 12. 2014 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Nealkoholová tuková choroba pečene
  Hosť: MUDr. Helena Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí v 2.polroku 2014 (24.9., 8.10., 12.11., 10.12.) - tu.
 • Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí, zverejnená 2.6.2014 - tu. Odborníci, ktorí by chceli výzvu podporiť, môžu kontaktovať jej iniciátorov na adrese: alojz.rakus@gmail.com, psy-gender@tmail.sk.
 • Milosrdní bratia na Slovensku vyzývajú k spoločnej modlitbe Slávnostného ruženca dňa 26.10.2014 o 14:00 v súvislosti s epidémiou eboly. Výzva – tu.
 • 37. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 12. 11. 2014 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Súčasné ideológie a teológia rodiny
  Hosť: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 23. konferencia klinickej farmakológie (+ 17. celoštátne stretnutie etických komisií), 16.-17.10.2014, MZ SR, Bratislava - Kramáre, informácie a prihlášky - tu.
 • Zaujímavá konferencia v Brne - "Nejmenší z nás", 16. októbra 2014. Program a možnosť prihlášok - tu.
 • 36. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8. 10. 2014 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Autizmus - epidémia 21. storočia?
  Hosť: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Prednáška "Ľudské kmeňové bunky...", 22.9.2014 o 18:45, kostol Ducha Svätého, Bratislava-Dúbravka - pozvánka.
 • 35. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 24. 9. 2014 (štvrtá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Neracionálna a iracionálna "farmakoterapia" (homeopatia, HD vitamín C ai.)
  Hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • ZRUŠENÉ - PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN (!): Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Zdravotnícka etika II. (aj pre etické komisie), 24.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • 6. workshop: Aktuality SKP – Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2014, 2.4.2014, MZ SR, Limbová 2, Bratislava. Program, Závery a odporúčania pre prax, fotogaléria, krátke zhodnotenie - tu.
 • Bol vydaný slovenský preklad Posolstva pápeža Františka k 22. svetovému dňu chorých (11.2.2014) - úplný text - tu.
 • Bol vydaný slovenský preklad výnosu Apoštolskej penitenciárie o udelení daru úplných odpustkov k Jubilejnému roku Sedembolestnej Panny Márie (2014) - úplný text - tu.
 • Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 - na stiahnutie tu.
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚFKEF LF SZU - Klinické skúšanie liekov a SKP II. (aj pre etické komisie), 12. - 13.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • Program mesačných stretnutí KKLZ BA v 1.polroku 2014 – tu.
 • 33. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14. 5. 2014 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17.00 Dialógy KKLZ BA
  Téma: Etika a farmakoekonomika v onkológii
  Hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Medzinárodná konferencia - "Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka", Bratislava, 6. júna 2014 (09:00-17:00), Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5).
 • Púť zdravotníkov k P. Márii Sedembolestnej, Šaštín, 12. apríla 2014.

  Program: 10:00 Ruženec, litánie. 10:30 Slávnostná sv. Omša.
  13:00 Krížová cesta. 14:00 Prednáška, návšteva mariologického múzea.
  15:00 Ruženec Božieho milosrdenstva, zasväcujúca modlitba
  16:00 Zakončenie

 • 32. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 2. 4. 2014 (prvá streda v mesiaci)

  Krížová cesta zdravotníkov - Kostol Alžbetínok
  Viedol: P. Peter Tomša, OFMCap
  Obrazy ku krížovej ceste: Krížová cesta chorých (Lurdy) (PP prezentácia) - tu.
  Pozvánka - tu.

 • Medzinárodná konferencia "Kultúra života - kultúra pre život", 27. októbra 2012, Bratislava, SÚZA
  Organizátori: KBS, FŽ v spolupráci s PRpR, PRpPZP a ÚZE FOaZOŠ SZU. Slovenské texty - Definitívny program, Závery a odporúčania, Abstrakty posterov. English texts - Final program, Conclusions & Recommendations. Pripravuje sa zborník konferencie (cena zatiaľ nie je stanovená) - možno predbežne objednať na adrese: uze@szu.sk. Plagát na stiahnutie - čb, modrý.
 • 31. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 12. 3. 2014 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA, Heydukova 10 (prízemie)
  Téma: Dobrá smrť – Spoločenstvo sv. Jozefa
  Hosť: P. Miloš Koščák, OFMCap
  Pozvánka - tu.

 • V Katolíckych novinách č. 49/2013 k nedeli 8.12.2013 vyšiel rozhovor o etických otázkach povinného očkovania s prof. MUDr. Jozefom Glasom, ako aj celý text Stanoviska Subkomisie pre bioetiku TK KBS zo dňa 26.11.2013 (dostupné na www.katolickenoviny.sk)
 • Medzinárodné sympózium “Klinická bioetika dnes” sa konalo dňa 17.9.2013 (utorok) od 16:00-17:30 na ÚZE SZU v spolupráci s ÚMEB n.f. a ÚSLLE LF UK v Bratislave, Limbová 14 (Kramáre), program – tu.
 • 30. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 12. 2. 2014 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA, Heydukova 10 (prízemie)
  Téma: Svetový deň chorých – posolstvo pápeža Františka
  Hosť: P. MUDr. Ján Janok CSsR
  Pozvánka - tu.

 • 29. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11. 12. 2013 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA, Heydukova 10 (prízemie)
  Téma: Starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí - Detský hospic Plamienok
  Hosť: MUDr. Mária Jasenková
  Pozvánka - tu.

 • Nové stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS prijaté na zasadaní 26. októbra 2013 - Stanovisko k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach a Stanovisko k niektorým etickým aspektom povinného očkovania.
 • Bol vydaný slovenský preklad Posolstva pápeža Benedikta XVI. k svetovému dňu chorých (11.2.2013) - úplný text - tu.
 • Bol vydaný slovenský preklad Modlitby k 21. svetovému dňu chorých 11.2.2013 - úplný text - tu.
 • 28. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 20. 11. 2013 (tretia streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA, Heydukova 10 (prízemie)
  Téma: Bl. sestra Zdenka Schelingová
  Hosť: Sr. Miriam - MUDr. Ľubomíra Albertyová
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí KKLZ v 2. polroku 2013 - tu. Termíny: 18.9., 16.10., 20.11., 11.12.
 • Diskusné semináre ÚSKI – "Človek a súčasná biomedicína II.", Quo Vadis, od 17:00 v termínoch: 1.10., 5.11., 3.12. Program – tu.
 • Text encykliky pápeža Františka Lumen Fidei v českom jazyku k dispozícii na stránke Českej redakcie Vatikánskeho rozhlasu: 1. časť, 2. časť, 3. časť.
 • 27. mesačné stretnutie sa z organizačných dôvodov presúva na nový termín: 16. 10. 2013 (tretia streda v mesiaci).
  Dialógy KKLZ budú tentoraz mimoriadne v Posluchárni OÚSA na Kolárskej ul. 10 (bývalá budova Telekomunikácií - roh Heydukovej/Kolárskej).

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Kolárska 10
  Téma: Ľudské kmeňové bunky – nové možnosti a etické otázky
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD, CSc.
  Pozvánka - tu.

 • 26. mesačné stretnutie: 18. 9. 2013 (tretia streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Dříve projevená přání pacientů - výhody a rizika
  Hosť: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, PhD, ThD.
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí KKLZ v 1. polroku 2013 - tu.
 • 25. mesačné stretnutie: 12. 6. 2013 (streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Pravda o očkovaní: medicína a etika zdravého rozumu
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Kurz - Zdravotnícka etika II v termíne 14.6.2013 (Piatok) sa ruší. Nový termín bude oznámený po jeho spresnení.
 • Vedecko-odborná konferencia - 1. BRATISLAVSKÝ DEŇ ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY - Etické paradoxy zdravotníckych povolaní v súčasnosti v termíne 15.6.2013 (Sobota) sa ruší. Nový termín bude oznámený po jeho spresnení.
 • Zaujímavý program ÚSKI v Bratislave v 1. polroku 2013 s biomedicínskou tematikou – tu.
 • 24. mesačné stretnutie: 15. 5. 2013 (streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Redemptoristi na Slovensku
  Hosť: P. MUDr. Ján Janok CSsR
  Pozvánka - tu.

 • 23. mesačné stretnutie: 10. 4. 2013 (streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Kultúra života – demografia a ekonómia
  Hosť: MUDr. Andrej Hrádocký
  Pozvánka - tu.

 • Informácia o slávení 21. svetového dňa chorých 11.2.2013 - tu.
 • K registrácii potratových prípravkov Medabon a Mifegyn na Slovensku

  Nové stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS prijaté na zasadaní 26. októbra 2013:

  Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) so sídlom v Bratislave (www.sukl.sk) nedávno schválil registráciu dvoch potratových prípravkov - Medabon (mifepriston tbl + misoprostol tbl. vag.) a Mifegyn (mifepriston). Toto rozhodnutie je v príkrom rozpore nielen s morálnymi/etickými, ale aj s viacerými právnymi normami.

  Je potrebné žiadať zodpovedné štátne orgány -- ministerstvo zdravotníctva, ŠÚKL, predsedu vlády SR -- o okamžité pozastavenie a následné zrušenie registrácie oboch prípravkov v Slovenskej republike. Prosíme všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa vhodnou formou pripojili k aktivitám, ktoré podporujú dosiahnutie uvedenej požiadavky.

 • 22. mesačné stretnutie: 13. 3. 2013 (streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Viera a veda v službe ľudskému životu: z pohľadu biomedicínskeho výskumu (PAŽ, Rím, 21.-23.2.2013)
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 21. mesačné stretnutie: 13. 2. 2013 (Popolcová streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Nemocnica ako miesto evanjelizácie: ľudské a duchovné poslanie (Kongres PRPZP, Rím, 15.-17.11.2012)
  Hosť: Sestra Alžbeta – Bs. Jana Galgóciová OSE
  Pozvánka - tu.

 • 20. mesačné stretnutie: 9. 1. 2013 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Bioetika a kresťanská Európa -- Postrehy z kongresu FEAMC AMCI, Rím, 15.-18.11.2012
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Dôležité upozornenie!

  Výstava "The Human Body Exhibition", veľtržný areál Incheba Bratislava, 24.8. - 25.11.2012, je závažným porušením ľudskej dôstojnosti osôb, ktorých preparované mŕtve telá, upravené metódou plastinácie, sú vystavované v komerčnom prostredí a s cieľom zisku. Konanie tejto výstavy v Bratislave je hanbou nášho mesta i krajiny.

  Prosíme, aby ste na výstavu nešli a ochránili pred jej návštevou aj deti, školopovinnú a neplnoletú mládež (organizujú sa hromadné školské návštevy)! Prosíme, dajte toto varovanie do pozornosti aj svojim priateľom a známym! Ďalšie informácie v rubrike Zaujímavosti.

  Článok prof. MUDr. J. Glasu v najnovšom vydaní Zdravotníckych novín (č. 35/2012, 4. októbra 2012, s. 12) - tu.

  Podobná výstava zakázaná začiatkom októbra t.r. v Izraeli - viac - tu.

 • 19. mesačné stretnutie: 12. 12. 2012 (Streda)

  Téma: Sv. Cyril a Metod - 1150. výročie príchodu.
  Hosť: Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR
  Rozhovor pre Rádio Lumen - tu.

 • 19. mesačné stretnutie: 12. 12. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Sv. Cyril a Metod - 1150. výročie príchodu.
  Hosť: Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí KKLZ na 2. polrok 2012 - tu.
 • 18. mesačné stretnutie: 14. 11. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Sociálne posolstvo bl. Jána Pavla II pre dnešný svet - Chudoba a konkrétna pomoc
  Hosť: Mgr. ThLic. Daniel Dian
  Pozvánka - tu.

 • Prednáška "Demografické trendy a sociálna politika" (doc. RNDr. K. Pastor, CSc., PhDr. J. Jurík, PhD.), 10. októbra 2012, 18:00 - 20:00, Klub umelcov, Dostojevského ad 2, Bratislava, 3. poschodie - bližšie informácie tu.
 • 17. mesačné stretnutie: 10. 10. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Súčasný stav nemocničnej duchovnej služby na Slovensku
  Hosť: J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, spišský biskup
  Pozvánka - tu.

 • U Pavla o transplantáciách.

  28.11.2011 odvysielala TV Lux v rámci rubriky U Pavla besedu s odborníkmi na tému "Transplantácie - áno, či nie?" Program si možno pozrieť zo záznamu - tu.

 • 16. mesačné stretnutie: 12. 9. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Etické a právne aspekty v gastrointestinálnej endoskopii
  Hosť: Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 15. mesačné stretnutie: 13. 6. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Biblické posolstvo a zdravie človeka
  Hosť: ThDr. Marián Červený, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí KKLZ na 1. polrok 2012 - tu.
 • 26. medzinárodná konferencia - Pastoračná starostlivosť v zdravotníctve v službe životu vo svetle učenia bl. Jána Pavla II

  Rím - Vatikán, 24. - 26. 11. 2011. Bližie informácie a rozhlasové interview s účastníkmi zo Slovenska - tu.

 • Konferencia "Právo a morálka: spojenci, či lhostejní souputníci?", 12. mája 2012, CEVRO Institut, Praha. Viac - tu.
 • Kolokvium "Ako chrániť život", 24.4.2012 o 18:00, Aloisianum, TFTU v Bratislave. Bližšie informácie - tu.
 • 14. mesačné stretnutie: 9. 5. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Chronická hepatitída C – novšie poznatky a liečba
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Katolícka zdravotnícka únia (KZU) organizuje dňa 14. apríla 2012 v Martine VII. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici na tému "Emócie a medicína". Program a organizačné informácie – tu.
 • 13. mesačné stretnutie: 11. 4. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Sv. Cyril a Metod – 1150. jubileum príchodu
  Hosť: Mons. František Rábek, ordinár OSaOZ SR
  Pozvánka - tu.

 • 12. mesačné stretnutie: 14. 3. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Osudy vtesané do kameňa – Lurdská jaskyňa v Bratislave
  Hosť: Mons. Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., ABÚ Bratislava
  Pozvánka - tu.

 • 11. mesačné stretnutie: 8. 2. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Medzinárodný deň chorých - Posolstvo PP Benedikta XVI.
  Hosť: Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD., ABÚ Bratislava
  Pozvánka - tu.

 • 10. mesačné stretnutie: 11. 1. 2012 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Pastoračná starostlivosť v zdravotníctve v službe životu a odkaz bl. Jána Pavla II - Postrehy zo svetového kongresu katolíckych zdravotníkov, Rím, 24. - 26.XI.2011
  Hostia: MUDr. V. Krasňanová, OSE, MUDr. A. Hrádocký, Prof. Jozef Glasa
  Pozvánka - tu.

 • 9. mesačné stretnutie: 14. 12. 2011 (Streda)

  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Lidské embryo v perspektivě bioetiky
  Hosť: Dr. David P. Černý, CEVRO Institut Praha
  Pozvánka - tu.

 • 8. mesačné stretnutie: 9. 11. 2011 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Medicína a starší človek – povinnosť verzus možnosti
  Hosť: Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
  Pozvánka - tu.

 • 7. mesačné stretnutie: 12. 10. 2011 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Svätí Cyril a Metod – a naša súčasnosť i budúcnosť (príprava na 1150-te výročie príchodu)
  Hosť: prof. ThDr. Cyril Hišem PhD. (dekan TF KU)
  Pozvánka - tu.

 • 6. mesačné stretnutie: 14. 9. 2011 (Streda)

  Téma: Kresťan a súčasné biotechnológie
  Hosť: Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (Bratislava)
  Pozvánka - tu.

 • Program mesačných stretnutí na 2. polrok 2011 - tu.
 • Termín 12. celoštátneho stretnutia etických komisií v SR - 27. 10. 2011, 8:00 - 16:30.

  Koná sa v rámci programu 20. konferencie klinickej farmakológie, Bratislava, MZ SR, bližšie informácie (postupne) - tu.

 • Sympózium s medzinárodnou účasťou - Etika v súčasnej medicíne a zdravotnej starostlivosti - 27. 10. 2011, 14:00 - 16:30

  pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry medicínskej etiky IVZ/SZU v Bratislave. Uskutoční sa v rámci programu 20. konferencie klinickej farmakológie, Bratislava, MZ SR, bližšie informácie (postupne) - tu.

 • 5. mesačné stretnutie: 8. 6. 2011 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Diagnóza Downov syndróm - naše povinnosti a možnosti
  Hosť: Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. (Bratislava)

 • Konferencia "Etika v zdravotníckom systéme", 4. júna 2011 (sobota), Bratislava, CMBF UK (aula).

  Program a bližšie informácie - tu.

 • 4. mesačné stretnutie: 11. 5. 2011 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Paradoxy súčasnej medicíny
  Hosť: Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Bratislava)

 • 3. mesačné stretnutie: 13. 4. 2011 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  Homília: P. Peter Tomsa OFM Cap. – text homílie – tu.
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Medicína najbiednejších
  Hosť: Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Bratislava)

 • Bioetický kurz na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie": nové termíny!

  Vzhľadom k viacerým okolnostiam sa počnúc aprílovým menia všetky nasledujúce termíny kurzu v letnom semestri 2010/2011 v Evanjelizačnom centre "Quo vadis", Hurbanovo námestie 1, nasledovne: 27. 4. (Streda), 23. 5. (Pondelok), 6. 6. (Pondelok), začiatok vždy o 18:00 hod. Program a bližšie informácie - tu.

 • Bioetický kurz na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie"

  sa v letnom semestri 2010/2011 koná v Evanjelizačnom centre Quo vadis, Hurbanovo námestie 1. Termíny (vždy v posledný utorok v mesiaci): 22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6. Program a bližšie informácie - tu.

 • 2. mesačné stretnutie 9. 3. 2011 (Streda)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Kultúra života a dnešný zdravotnícky pracovník
  Hosť: Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (Bratislava)

 • 1. mesačné stretnutie: 8. 2. 2011 (Utorok)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  Homília: P. Peter Tomsa OFM cap. – text homílie – tu.
  Text modlitby E. Vellu za zdravotníkov – tu.

  17:00 Dialógy KKLZ – Poslucháreň OÚSA Heydukova 10
  Téma: Medzinárodný deň chorých 2011 – Posolstvo PP. Benedikta XVI.
  Hosť: P. Prof. MUDr. K. Bošmanský SVD, DrSc. – text prednášky – tu.