Konferencie

2018

 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - "Etické otázky zdravotnej starostlivosti o zraniteľného pacienta na Slovensku", 15. júna 2018 (piatok), Nitra (Hotel Mikado, Hollého 11). Organizujú Subkomisia pre bioetiku TK KBS a Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave, Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, Ústavom zdravotníckej etiky SZU, Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave a SSKF SLS (kredity CME podľa príslušných predpisov: 5 kreditov).
  Program - tu. Organizačné pokyny - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie, platba konferenčného poplatku a i. - pozri nižšie!

  Elektronické prihlasovanie uzavreté
  Elektronické prihlasovanie
  Registrácia výlučne elektronicky na tejto web-stránke (po vyplnení formuláru stránka automaticky odošle potvrdenie)

  Konferenčný poplatok
  - platba prevodom vopred (do 11.6.2018) 15,- EUR
  - platba v hotovosti na mieste (vopred prihlásení (do 11.6.2018) 15,- EUR
  - platba v hotovosti na mieste (vopred neprihlásení 20,- EUR
  Zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok a obed. Účastníkom sa neposkytuje tzv. nefinančné plnenie v zmysle príslušných zákonných predpisov.

  Platobné údaje
  Číslo účtu – IBAN: SK20 0200 000000 309 517 0259
  SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: číslo mobilného telefónu účastníka (bez úvodnej 0 - napr.: 999 888 777)
  Špecifický symbol: 1562018
  Poznámka/informácia pre prijímateľa: NR priezvisko a meno
  Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za neuhradený! Uhradené poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.
  Potvrdením o zaplatení sa účastník preukáže pri registrácii.

  Ubytovanie
  Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Odporúčame včasnú rezerváciu ubytovania – napr. cez www.booking.com, alebo priamo v hoteli Mikado(www.hotelmikado.sk).

  Kredity CME
  Budú priznané podľa platných predpisov (5 CME kreditov); písomné potvrdenia pri ukončení konferencie

2017

 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - "Aktuálne etické problémy zdravotnej starostlivosti na Slovensku", 16. júna 2017 (piatok), Ružomberok (Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH), ul. A. Bernoláka 1). Organizovali Subkomisia pre bioetiku TK KBS a Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave, Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, Ústavom zdravotníckej etiky SZU a Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave (kredity CME podľa príslušných predpisov: 5 kreditov).

  Program - tu. Krátka správa - tu. Organizačné pokyny - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie, platba konferenčného poplatku a i. - pozri nižšie!

  Elektronické prihlasovanie - uzavreté 15.6.2017
  Registrácia výlučne elektronicky na tejto web-stránke (po vyplnení formuláru stránka automaticky odošle potvrdenie)

  Konferenčný poplatok
  pri platbe prevodom vopred (do 12.6.2016) 15,- EUR
  pri platbe v hotovosti na mieste u vopred prihlásených (do 12.6.2017) 15,- EUR
  pri platbe v hotovosti na mieste u vopred neprihlásených 20,- EUR
  Zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok a obed. Účastníkom sa neposkytuje tzv. nefinančné plnenie v zmysle príslušných zákonných predpisov.

  Platobné údaje
  Číslo účtu – IBAN: SK20 0200 000000 309 517 0259
  SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: číslo mobilného telefónu účastníka (bez úvodnej 0 - napr.: 999 888 777)
  Špecifický symbol: 1662017
  Poznámka/informácia pre prijímateľa: RK 2017 priezvisko a meno
  Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za neuhradený! Uhradené poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

  Ubytovanie
  Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Odporúčame včasnú rezerváciu ubytovania – napr. cez www.booking.com. V bezprostrednej blízkosti miesta konania (KDAH): Hotel Kultúra, Ružomberok www.hotelkultura.sk. Ponuka Hotela Kultúra pre účastníkov konferencie prihlásených mimo internetové rezervačné systémy:
  52,00 € /jednolôžková izba a 61,00 €/dvojlôžková izba
  + miestny poplatok 0,70 €/os/noc.
  V cene sú zahrnuté raňajky formou švédskeho stola.

  Kredity CME
  podľa platných predpisov (5 kreditov); potvrdenia ARS CME – pri ukončení konferencie

2016

 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016.
  Program - tu. Krátka správa - tu. Pozvánka J. E. Mons. M. Lacha SJ - tu. Fotogaléria - tu.
  Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice.
  Na tomto mieste budeme postupne uverejňovať texty jednotlivých príspevkov, prípadne PP prezentácie. Záleží to od času dodania resp. súhlasu jednotlivých autorov.

2015

Odborná konferencia
Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky


19.6.2015 (piatok), Bratislava.

Hlavný organizátor – Subkomisia pre bioetiku TK KBS.

Odborná spolugarancia - Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. v Bratislave.

Témy: surogátne (náhradné) materstvo, starostlivosť o chorého a zomierajúceho človeka, autizmus – aktuálne poznatky a možnosti pomoci.

Program - tu.

2014

FEAMC2014 Medzinárodná konferencia
Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka


International Conference
Contemporary Biomedicine, Health Care and Human Dignity


6.6.2014 (Piatok / Friday)
Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5)


Program / Program - tu / here. Fotogaléria / Photogallery - tu / here.
E-zborník z konferencie bude k dispozícii v decembri 2014. / E-book of Proceedings will be available by December 2014.
Kontakt / Contact: uze@szu.sk

Výber z tlačového servisu TK KBS ku konferencii


Výber z tlačového servisu TK KBS k návšteve arcibiskupa Mons. Z. Zimowskeho na Slovensku:

2012

 • Medzinárodná konferencia "Kultúra života - kultúra pre život", 27. októbra 2012, Bratislava, SÚZA
  Organizátori: KBS, FŽ v spolupráci s PRpR, PRpPZP a ÚZE FOaZOŠ SZU. Slovenské texty - Definitívny program, Závery a odporúčania, Abstrakty posterov. English texts - Final program, Conclusions & Recommendations. Pripravuje sa zborník konferencie (cena zatiaľ nie je stanovená) - možno predbežne objednať na adrese: uze@szu.sk. Plagát na stiahnutie - čb, modrý.

2004

 • 10th Congress of FEAMC – New Challenges for Medicine and Health Care in Europe, Bratislava, 1.-4.7.2004web page (archive).