Kontakt

Nateraz nemáme vlastné sídlo ani kanceláriu.

Správy, podnety a informácie nám posielajte na e-mailovú adresu: kklzba@gmail.com
Elektronickú poštu sa usilujeme vybaviť do 10 – 14 dní.