O nás

Sme neformálny klub kresťanských lekárov a zdravotníckych pracovníkov z Bratislavy a širšieho okolia.

Na našich pravidelných stretnutiach a príležitostných akciách radi privítame aj kolegyne/kolegov z iných krajov Slovenska, ako aj kolegyne/kolegov pôsobiace/pôsobiacich v zahraničí.

Zvlášť sa potešíme medikom a medičkám, ako aj študentom a študentkám iných zdravotníckych odborov!

Nateraz sa stretávame pri týchto pravidelných aktivitách:

  • Mesačné stretnutia – vždy druhú stredu v mesiaci.
  • Aktualizácia internetovej stránky a vybavovanie podnetov z elektronickej pošty.

Máme veľké očakávania a plány, ktorých realizácia záleží najmä od:

  1. Božieho požehnania a
  2. Tvojho zapojenia!

Cíť sa pozvaná/ý, príď a zapoj sa!