Mesačné stretnutia

Program na 2. polrok 2018
Archív programov

  • Pravidelné mesačné stretnutia KKLZ sa konajú spravidla v druhú stredu v mesiaci.
  • Zvyčajný program:

    -  16:00  Sv. Omša, Kostol Alžbetínok, Špitálska ul. 21,
    -  17:00  Odborný program s diskusiou, poslucháreň Onkologického ústavu Sv. Alžbety (OÚSA), Heydukova 10.

  • Stretnutia sú určené kresťanským lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom. Cieľom je duchovné, odborné prehĺbenie, uľahčenie vzájomného kontaktu a informovanosti, duchovný a profesijný rast a obohatenie.
  • Zvlášť pozývame medikov a študentov zdravotníckych odborov, ako aj osoby zasväteného života!
  • Stretnutia pripravuje organizačný výbor.