Acta medica christiana slovaca (AMCS)

Na tomto mieste uverejňujeme archívne čísla časopisu Acta medica christiana slovaca, ktorý vychádzal ako Spravodaj Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov v rokoch 1994 - 2003 (ISSN 1335-1028). Vydávanie časopisu bolo od roku 2004 pozastavené z organizačných a finančných dôvodov. Veríme, že sa nám ho v budúcnosti podarí obnoviť.

Rok 2003

Rok 2001

Rok 2000

Rok 1999

Rok 1998

Rok 1997

Rok 1996

Rok 1995

Rok 1994