Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.

Archív

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • "Bol som chorý a pomohli ste mi..." - beseda k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých, relácia V Samárii pri studni, TV Lux, 6.2.2017, hostia: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Martina Kozovská, vdp. Gerhard Glaser-Opitz, sr. Judita Cáková DKL - možno pozrieť - tu.
 • 59. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.3.2017 (druhá streda v mesiaci) - KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV

  16:15 Krížová cesta Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 17:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  Téma: Krížová cesta zdravotníkov
  Pozvánka - tu.

 • 58. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.2.2017 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Príbeh alkaptonúrie
  Hosť: MUDr. Helena Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • Sv. omša v predvečer SVETOVÉHO DŇA CHORÝCH, piatok 10.2.2016 o 18.00 -- Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie (Nám. SNP 11, Bratislava). Pozvaní sú osobitne zdravotnícki pracovníci a všetci, ktorí sa starajú o chorých, ako aj chorí, ktorí môžu prísť.
 • Posolstvo pápeža Františka k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých (11.2.2017) - tu, na stiahnutie - tu.
 • XII. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici - "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek", Martin, 22.4.2017 (sobota), organizátori: RpPZ KBS, DSN a KZÚ, program, možnosť prihlásenia, organizačné pokyny - tu.
 • Rudo Čavojský st. (1901-1983) - významný kresťanský politik, odborár a novinár. Viacej
 • 31. konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - Ku kultúre zdravia, ktorá vo svojej službe prijíma a podporuje osoby so zriedkavými a zanedbávanými chorobmi - Towards the Culture of Health that is Welcoming and Supportive at the Service of People with Rare and Neglected Diseases, Vatikán (Synodálna hala), 10. - 12. novembra 2016. Rozhovor s lekármi - účastníkmi zo Slovenska (audio) - tu. Posolstvo sv. Otca Františka: hlavné body v slovenčine - tu, celý text v angličtine - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2017 (druhé stredy v mesiaci): 18.1. (tretia streda), 8.2., 8.3. (Krížová cesta zdravotníkov), 12.4. - nebude mesačné stretnutie (streda Veľkého týždňa), 10.5. Namiesto júnového stretnutia sa koná dňa 16.6.2017 Bioetická konferencia pod záštitou SpB TK KBS v Ružomberku.
 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016.
  Program - tu. Krátka správa - tu. Pozvánka J. E. Mons. M. Lacha SJ - tu. Fotogaléria - tu.
  Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice.
  Na tomto mieste budeme postupne uverejňovať texty jednotlivých príspevkov, prípadne PP prezentácie. Záleží to od času dodania resp. súhlasu jednotlivých autorov.
 • Zomrel predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - arcibiskup Zygmunt Zimowski (*7.4.1949 - +12.7.2016). Arcibiskup Zimowski bol významným cirkevným predstaviteľom, blízkym spolupracovníkom pápežov Sv. Jána Pavla II, Benedikta XVI. aj pápeža Františka. Bol mužom nevšedného vzdelania, rozsiahlej medzinárodnej aktivity, veľkého srdca, láskavosti a veľkej pokory. Bol tiež veľkým priateľom slovenských kresťanských zdravotníkov. Slovensko osobne navštívil dva razy, pričom sa zúčastnil na viacerých odborných a duchovných podujatiach. Jeho plánovaná tretia návšteva na Slovensku - pri príležitosti púte zdravotníkov a zasvätenia slovenských zdravotníkov patrónom sv. Kozmovi a Damiánovi na Skalke pri Trenčíne 16.7.2016 - sa už neuskutočnila.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 30. výročie úmrtia. Viacej
 • Posolstvo Svätého Otca Františka k 24. medzinárodnému dňu chorých 2016 (11.2.2016) - tu.
 • Nová webstránka: Bioetická komisia FIAMC. Nedávno spustená webstránka Bioetickej komisie FIAMC (Svetovej federácie asociácií katolíckych lekárov) prináša informatívne materiály a kvalifikované vyjadrenia k aktuálnym problémom súčasnej bioetiky (v anglickom jazyku), ako aj užitočné linky a kontakty - webová adresa: https://catholicbioethicsfiamc.wordpress.com/.
 • Odborná konferencia „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“, 19.6.2015 (piatok), Bratislava.

  Hlavný organizátor – Subkomisia pre bioetiku TK KBS.

  Odborná spolugarancia - Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. v Bratislave.

  Témy: surogátne (náhradné) materstvo, starostlivosť o chorého a zomierajúceho človeka, autizmus – aktuálne poznatky a možnosti pomoci.

  Program - tu.
 • K aktuálnej téme o „deťoch 3 rodičov“. Upozorňujeme na zaujímavé debaty v TV Lux – V Samárii pri studni (diel 28) (16.3.2015) – tu, a v RTVS 2 – Večera s Havranom: Genetická revolúcia (17.3.2015) – tu.
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.

Archív aktualít