Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.
 • Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS k niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva prijaté na zasadaní 8. novembra 2014 oficiálne zverejnené 8. decembra 2014 - tu.
 • Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí, zverejnená 2.6.2014 - tu. Odborníci, ktorí by chceli výzvu podporiť, môžu kontaktovať jej iniciátorov na adrese: alojz.rakus@gmail.com, psy-gender@tmail.sk.
 • K dispozícii je oficiálny slovenský preklad Inštrukcie DIGNITATIS PERSONAE o niektorých otázkach bioetiky - na stiahnutie tu.
 • Stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS prijaté na zasadaní 26. októbra 2013:

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok).

  Predbežný program - tu, Pozvánka J. E. Mons. M. Lacha SJ - tu, Organizačné pokyny - tu.
  Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice; bližšie informácie, mapka - tu.
  Prihlášky výlučne elektronicky na tejto web-stránke (najneskôr do 15.6.2016 do 12:00). Po úspešnom odoslaní prihlášky stránka automaticky odošle potvrdenie o registrácii na Vami udanú e-mailovú adresu.

  Konferenčný poplatok: Zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok a obed. Účastníkom sa neposkytuje tzv. nefinančné plnenie v zmysle príslušných zákonných predpisov. zahŕňa občerstvenie,
  -- 10,- EUR ..... ak sa zaplatí elektronicky vopred (pokny viď nižšie!)
  -- 15,- EUR ..... ak sa platí v hotovosti na mieste

  Pokyny na úhradu konferenčného poplatku - platobné údaje

  Číslo účtu – IBAN: SK20 0200 000000 309 517 0259
  SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: číslo mobilného telefónu účastníka
  (bez úvodnej 0 - napr.: 999 888 777)
  Špecifický symbol: 1762016
  Poznámka/informácia pre prijímateľa: Košice 2016, meno a priezvisko

  Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za neuhradený! Uhradené poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

  Kredity CME (ARS CME) sa udelia len vopred registrovaným účastníkom, potvrdenia sa vydávajú pri ukončení konferencie.

  Ubytovanie si zabezpečujú účastníci sami. Vzhľadom na väčšie kultúrne akcie, ktoré sa konajú v tom istom čase v Košiciach, odporúčame včasnú rezerváciu. Podrobnosti v "Organizačných pokynoch".

  Elektronické prihlasovanie
 • 52. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.5.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Psychológia a význam rodiny pre zdravie detí a mládeže
  Hosť: Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 53. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.6.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Médiá a kultúra života
  Hosť: CSILic. Martin Kramara
  Pozvánka - tu.

 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Konferencia Pápežskej akadémie za život - Čnosti v etike života, Rím - Vatikán, 4.3.2016, sa konala v rámci 22. valného zhromaždenia akadémie (3.-5.3.2016). Krátka správa, rozhovor s BeLic. Pavlou Bicianovou, členkou SpB TK kBS, rozhovor s prof. Jozefom Glasom, členom - korešpondentom PAŽ - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 40. výročie úmrtia. Viacej
 • Posolstvo Svätého Otca Františka k 24. medzinárodnému dňu chorých 2016 (11.2.2016) - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2016 (spravidla 2. streda v mesiaci, niekedy 3. streda): 20.1. (tretia streda), 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.2016.
 • Kultúra zdravia v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si, TV Lux, 14.12.2015 (R. Pavlík, J. Glasa, A. Hrádocký, V. Thurzo): možno pozrieť - tu.
 • Jubilejná 30. medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - "Kultúra zdravia a prijatia v službe človeku a planéte", Rím - Vatikán, 19. – 21.11. 2015:
  • krátka tlačová správa TK KBS - tu.
  • audio-záznam z besedy s účastníkmi zo Slovenska vo Vatikánskom rozhlase - tu.
 • Konferencia SpB TK KBS, Košice, 17.6.2016 (piatok). Témy a organizačné pokyny budú spresnené. Prihlášky elektronickou formou na tejto web-stránke (február 2016).
 • Výnimočná konferencia - "Nejmenší z nás 2015", Brno (ČR), 15. 10. 2015. Program a ďalšie informácie, ako aj zborníky a materiály z predchádzajúcich ročníkov na web-stránke: http://nejmensiznas.cz/.
 • Nová webstránka: Bioetická komisia FIAMC. Nedávno spustená webstránka Bioetickej komisie FIAMC (Svetovej federácie asociácií katolíckych lekárov) prináša informatívne materiály a kvalifikované vyjadrenia k aktuálnym problémom súčasnej bioetiky (v anglickom jazyku), ako aj užitočné linky a kontakty - webová adresa: https://catholicbioethicsfiamc.wordpress.com/.
 • Odborná konferencia „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“, 19.6.2015 (piatok), Bratislava.

  Hlavný organizátor – Subkomisia pre bioetiku TK KBS.

  Odborná spolugarancia - Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. v Bratislave.

  Témy: surogátne (náhradné) materstvo, starostlivosť o chorého a zomierajúceho človeka, autizmus – aktuálne poznatky a možnosti pomoci.

  Program - tu.
 • K aktuálnej téme o „deťoch 3 rodičov“. Upozorňujeme na zaujímavé debaty v TV Lux – V Samárii pri studni (diel 28) (16.3.2015) – tu, a v RTVS 2 – Večera s Havranom: Genetická revolúcia (17.3.2015) – tu.
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.
 • Európsky kongres katolíckych lekárov a zdravotníkov - "Bioetika a kresťanská Európa", Rím, Policlinico A. Gemelli, 15. - 18. novembra 2012 - základné informácie. Webová stránka - tu.
  Abstrakty + foto - tu.
  Zborník / Proceedings - tu.
  Video so sv. Otcom Benediktom XVI. - tu.

 • Medzinárodná konferencia: Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka – International Conference: Contemporary Biomedicine, Health Care and Human Dignity, 6.6.2014, Bratislava, Falkensteiner Hotel, podrobnosti/details – tu/here.

Archív aktualít