Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Slovenský preklad Novej charty zdravotníckych pracovníkov (Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve, Vatikán 2016; SSV 2017) dostupný on-line v elektronickej podobe - tu, na stránke SSV - tu.
 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.

Archív

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky: 7. rozhovor - Prof. Jozef Glasa - GENETICKY MODIFIKOVANÉ DETI, 12.12.2018 14:00-15:30, zasadačka VR FOaZOŠ (4. p.). Plagátik - tu.
 • 73. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 5.12.2018 (prvá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Adventné stretnutie KKLZ BA
  Hostia - budú prekvapením.
  Pozvánka - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky: 7. rozhovor - 25. rokov časopisu Medicínska etika & Bioetika, 12.12.2018 14:00-15:30, zasadačka VR FOaZOŠ (4. p.). Plagátik - tu.
 • 72. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.11.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Etická zdravotná politika - podnety Novej charty zdravotníckych pracovníkov
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2
  Pozvánka - tu.
 • Prednáška v UPeCe Bratislava - Libreso (Mlynská dolina) - Lesk a bieda umelého oplodnenia - prof. MUDr. Jozef Glasa, 12.11.2018 (pondelok) 20:15. Plagátik - tu.
 • Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe za Cirkev proti nástrahám diabla - podrobnosti - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky, SZU Bratislava (Limbová 14, BA-Kramáre), termíny v zimnom semestri 2018 - 2019: 19.9., 17.10., 28.11., 12.12.2018, v čase 14:00-15:30. PROGRAM - tu.
 • Mesačné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava (KKLZ BA) v 2. polroku 2018: 26.9., 10.10., 14.11., 5.12.2018. PROGRAM - TÉMY - tu.
 • 71. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 10.10.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Pozitívna biopolitika verzus thanatopolitika v dnešnom svete
  Hosť: P. Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ
  Pozvánka - tu.
 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - "Etické otázky zdravotnej starostlivosti o zraniteľného pacienta na Slovensku", 15. júna 2018 (piatok), Nitra (Hotel Mikado, Hollého 11). Organizátori: Subkomisia pre bioetiku TK KBS a Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave, Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, Ústavom zdravotníckej etiky SZU, Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave a SSKF SLS (kredity CME: 5 kreditov).
  Program - tu. Plagátik - tu. Stručné zhodnotenie - tu.
 • VÝBORNÁ SPRÁVA (!): Slovenský preklad Novej charty zdravotníckych pracovníkov (Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve, Vatikán 2016; SSV 2017) dostupný on-line v elektronickej podobe - tu, na stránke SSV - tu. Stalo sa tak vďaka veľkorysej ústretovosti vedenia Spolku sv. Vojtecha a jeho predsedu o. ThDr. Ivana Šulíka, PhD. Ide o jedinečné dielo, praktickú pomôcku pre lekárov, sestry a iných zdravontíckych pracovníkov - ale aj pre ďalších, ktorých sa tieto problémy týkajú, vrátane pacientov, ich blízkych a širšej verejnosti - pri správnej orientácii a rozhodovaní sa v často neľahkých etických/morálnych otázkach v oblasti medicíny, ošetrovateľstva a zdravotnej starostlivosti.
 • Posolstvo Svätého Otca Františka na 26.svetový deň chorých (11.2.2018)
 • Medzinárodný kongres "Paliative Care: Everywhere and by Everyone" sa uskutočnil v Ríme, 28.2. - 1.3.2018 z iniciatívy Pápežskej akadémie pre život. Program - tu. Knižka abstraktov - tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • XIII. konferencia „Kresťan v dnešnej nemocnici“ – Téma: Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? Martin, MÚ, 7. 4. 2018 (sobota), program a bližšie informácie – tu.
 • 25. KONGRES FIAMC - Sanctity of Life and the Medical Profession: From Humane vitae to Laudato si, Záhreb (Chorvátsko), 30.5. - 3.6.2018. Program a bližšie informácie na www.hkld.hr alebo www.fiamc.org. Registrácia (včasná do 15.4.2018), prihlášky pôvodných prác (prednášky, postery) (do 15.4.2018), ubytovanie a ďalšie informácie na web-stránke kongresu - tu.
 • 3. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - ŠAŠTÍN, 8. – 9. 6. (piatok – sobota). Organizovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami pre kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny (duchovný program, panelová diskusia, svedectvá), ako aj pre pacientov a ich príbuzných. Program a bližšie informácie - začiatkom marca tu.
 • Výstava "BODY-THE-EXHIBITION", Incheba Bratislava, od 10.8.2017 hrubo porušuje ľudskú dôstojnosť a ľudské práva i viaceré platné zákony SR - Stanovisko Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave (31.7.2017) - tu.

  ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE A ODKAZY:
  Aktuálne: Z roku 2012:
 • Správa zo zasadnutia Výboru FEAMC, Rím, 7.-8.7.2017 - tu.
 • Celý text modlitby zasvätenia Slovenska najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Nitra, 5.7.2017 - tu.
 • Posolstvo kardinála P. A. Turksona k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi z 26.6.2017 - slovenský preklad - tu.
 • "Bol som chorý a pomohli ste mi..." - beseda k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých, relácia V Samárii pri studni, TV Lux, 6.2.2017, hostia: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Martina Kozovská, vdp. Gerhard Glaser-Opitz, sr. Judita Cáková DKL - možno pozrieť - tu.
 • Posolstvo pápeža Františka k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých (11.2.2017) - tu, na stiahnutie - tu.
 • Rudo Čavojský st. (1901-1983) - významný kresťanský politik, odborár a novinár. Viacej
 • 31. konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - Ku kultúre zdravia, ktorá vo svojej službe prijíma a podporuje osoby so zriedkavými a zanedbávanými chorobmi - Towards the Culture of Health that is Welcoming and Supportive at the Service of People with Rare and Neglected Diseases, Vatikán (Synodálna hala), 10. - 12. novembra 2016. Rozhovor s lekármi - účastníkmi zo Slovenska (audio) - tu. Posolstvo sv. Otca Františka: hlavné body v slovenčine - tu, celý text v angličtine - tu.
 • Zomrel predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - arcibiskup Zygmunt Zimowski (*7.4.1949 - +12.7.2016). Arcibiskup Zimowski bol významným cirkevným predstaviteľom, blízkym spolupracovníkom pápežov Sv. Jána Pavla II, Benedikta XVI. aj pápeža Františka. Bol mužom nevšedného vzdelania, rozsiahlej medzinárodnej aktivity, veľkého srdca, láskavosti a veľkej pokory. Bol tiež veľkým priateľom slovenských kresťanských zdravotníkov. Slovensko osobne navštívil dva razy, pričom sa zúčastnil na viacerých odborných a duchovných podujatiach. Jeho plánovaná tretia návšteva na Slovensku - pri príležitosti púte zdravotníkov a zasvätenia slovenských zdravotníkov patrónom sv. Kozmovi a Damiánovi na Skalke pri Trenčíne 16.7.2016 - sa už neuskutočnila.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 105. výročie narodenia. Viacej
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.

Archív aktualít