Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Slovenský preklad Novej charty zdravotníckych pracovníkov (Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve, Vatikán 2016; SSV 2017) dostupný on-line v elektronickej podobe - tu, na stránke SSV - tu.
 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.

Archív

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • 77. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 10.4.2019 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Nemocničná kaplnka Dobrého Ježiša, Národný onkologický ústav, Klenova 1, Bratislava - Kramáre
  17:00 Krížová cesta – Zastavenia krížovej cesty v lesoparku nad NOÚ (nové) Pozvánka - tu.
 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - ETICKÉ OTÁZKY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OSOBITNÝCH SITUÁCIÁCH, Banská Bystrica, 7.6.2019 (Piatok). Program a organizačné informácie do konca apríla, konakt a otázky: tajomnik@bioetika.kbs.sk.
 • 4. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - STARÉ HORY, 8.6.2019 (sobota). Organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami pre kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny (duchovný program, panelová diskusia, svedectvá), ako aj pre pacientov a ich príbuzných. Program a organizačné informácie do konca apríla, konakt a otázky: tajomnik@bioetika.kbs.sk.
 • Putovanie za život do Rajeckej Lesnej, 17.3.2019 (nedeľa) - program a informácie - tu.
 • Konferencia FŽ - Vyber si život - Téma: Ochrana života na všetkých úrovniach politiky, Žilina, 23.3.2019 (sobota) - program a informácie - tu.
 • XIV. konferencia - Kresťan v dnešnej nemocnici - Téma: Pastorálna asistencia v nemocnici, súčasná biopolitika a svet zdravotníctva 21. storočia, Martin, 27.4.2019 (sobota) - program a informácie - tu.
 • Posolstvo sv. Otca Františka k Medzinárodnému dňu chorých 2019 - tu.
 • Mesačné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava (KKLZ BA) v 1. polroku 2019: 23.1., február - 11.2. (Pondelok) - Svetový deň chorých, 13.3., 10.4. - Krížová cesta zdravotníkov, 15.5., jún - 7.6. (Piatok) - Bioetická konferencia, Banská Bystrica, 8.6. (Sobota) - 4. celoslovenská púť zdravotníkov, Staré Hory. PREDBEŽNÝ PROGRAM - TÉMY - tu.
  ►►► POZOR ZMENA MIESTA (!): Dialógy KKLZ BA v dňoch 23.1., 13.3. a 15.5. sa uskutočnia v Refektoriu (1.p.) Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia (Nám. SNP 10), vchod cez urgentný príjem nemocnice – roh Treskoňovej a Kolárskej ul. SVATÉ OMŠE BUDÚ NAĎALEJ BÝVAŤ V KOSTOLE ALŽBETÍNOK.
 • Vyšlo č. 1-2/2018 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Konferencia KBS - Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe, 7.2.2019 (Štvrtok), Bratislava, RK CMBF, Aula Benedikta XVI, Kapitulská 26. Program - tu. Prihlášky do 1. februára 2019 na adrese: http://konferencie.kbs.sk
 • Stanovisko Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR k deklarovanému narodeniu geneticky modifikovaných detí bolo prijaté 12.12.2018, text stanoviska - tu.
 • Ďakovná svätá omša za darcov orgánov na transplantáciu bola dňa 9.12.2018 v Bratislave (bližšie - tu) a v Banskej Bystrici (bližšie - tu). Ide o veľmi pekné a potrebné gesto, ktoré zvýrazňuje pozitívny postoj Katolíckej cirkvi k darcovstvu a transplantáciám orgánov, pochopiteľne, pri dodržaní patričných etických/morálnych noriem. Subkomisia pre bioetiku TK KBS vydala stanovisko k transplantáciám 25.4.1998 (k dispozícii - tu).
 • Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe za Cirkev proti nástrahám diabla - podrobnosti - tu.
 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - "Etické otázky zdravotnej starostlivosti o zraniteľného pacienta na Slovensku", 15. júna 2018 (piatok), Nitra (Hotel Mikado, Hollého 11). Organizátori: Subkomisia pre bioetiku TK KBS a Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave, Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, Ústavom zdravotníckej etiky SZU, Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave a SSKF SLS (kredity CME: 5 kreditov).
  Program - tu. Plagátik - tu. Stručné zhodnotenie - tu.
 • Medzinárodný kongres "Paliative Care: Everywhere and by Everyone" sa uskutočnil v Ríme, 28.2. - 1.3.2018 z iniciatívy Pápežskej akadémie pre život. Program - tu. Knižka abstraktov - tu.
 • 25. KONGRES FIAMC - Sanctity of Life and the Medical Profession: From Humane vitae to Laudato si, Záhreb (Chorvátsko), 30.5. - 3.6.2018. Program a bližšie informácie na www.hkld.hr alebo www.fiamc.org. Registrácia (včasná do 15.4.2018), prihlášky pôvodných prác (prednášky, postery) (do 15.4.2018), ubytovanie a ďalšie informácie na web-stránke kongresu - tu.
 • Výstava "BODY-THE-EXHIBITION", Incheba Bratislava, od 10.8.2017 hrubo porušuje ľudskú dôstojnosť a ľudské práva i viaceré platné zákony SR - Stanovisko Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave (31.7.2017) - tu.

  ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE A ODKAZY:
  Aktuálne: Z roku 2012:
 • Správa zo zasadnutia Výboru FEAMC, Rím, 7.-8.7.2017 - tu.
 • Celý text modlitby zasvätenia Slovenska najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Nitra, 5.7.2017 - tu.
 • Posolstvo kardinála P. A. Turksona k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi z 26.6.2017 - slovenský preklad - tu.
 • "Bol som chorý a pomohli ste mi..." - beseda k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých, relácia V Samárii pri studni, TV Lux, 6.2.2017, hostia: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Martina Kozovská, vdp. Gerhard Glaser-Opitz, sr. Judita Cáková DKL - možno pozrieť - tu.
 • Posolstvo pápeža Františka k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých (11.2.2017) - tu, na stiahnutie - tu.
 • Rudo Čavojský st. (1901-1983) - významný kresťanský politik, odborár a novinár. Viacej
 • 31. konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - Ku kultúre zdravia, ktorá vo svojej službe prijíma a podporuje osoby so zriedkavými a zanedbávanými chorobmi - Towards the Culture of Health that is Welcoming and Supportive at the Service of People with Rare and Neglected Diseases, Vatikán (Synodálna hala), 10. - 12. novembra 2016. Rozhovor s lekármi - účastníkmi zo Slovenska (audio) - tu. Posolstvo sv. Otca Františka: hlavné body v slovenčine - tu, celý text v angličtine - tu.
 • Zomrel predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - arcibiskup Zygmunt Zimowski (*7.4.1949 - +12.7.2016). Arcibiskup Zimowski bol významným cirkevným predstaviteľom, blízkym spolupracovníkom pápežov Sv. Jána Pavla II, Benedikta XVI. aj pápeža Františka. Bol mužom nevšedného vzdelania, rozsiahlej medzinárodnej aktivity, veľkého srdca, láskavosti a veľkej pokory. Bol tiež veľkým priateľom slovenských kresťanských zdravotníkov. Slovensko osobne navštívil dva razy, pričom sa zúčastnil na viacerých odborných a duchovných podujatiach. Jeho plánovaná tretia návšteva na Slovensku - pri príležitosti púte zdravotníkov a zasvätenia slovenských zdravotníkov patrónom sv. Kozmovi a Damiánovi na Skalke pri Trenčíne 16.7.2016 - sa už neuskutočnila.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 105. výročie narodenia. Viacej
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.

Archív aktualít