Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.
 • Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS k niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva prijaté na zasadaní 8. novembra 2014 oficiálne zverejnené 8. decembra 2014 - tu.
 • Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí, zverejnená 2.6.2014 - tu. Odborníci, ktorí by chceli výzvu podporiť, môžu kontaktovať jej iniciátorov na adrese: alojz.rakus@gmail.com, psy-gender@tmail.sk.
 • K dispozícii je oficiálny slovenský preklad Inštrukcie DIGNITATIS PERSONAE o niektorých otázkach bioetiky - na stiahnutie tu.
 • Stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS prijaté na zasadaní 26. októbra 2013:

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • 31. konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - Ku kultúre zdravia, ktorá vo svojej službe prijíma a podporuje osoby so zriedkavými a zanedbávanými chorobmi - Towards the Culture of Health that is Welcoming and Supportive at the Service of People with Rare and Neglected Diseases, Vatikán (Synodálna hala), 10. - 12. novembra 2016. Rozhovor s lekármi - účastníkmi zo Slovenska (audio) - tu. Posolstvo sv. Otca Františka: hlavné body v slovenčine - tu, celý text v angličtine - tu.
 • 57. mesačné stretnutie KKLZ BA bude z kapacitných a organizačných dôvodov v januári (18.1.2017).
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2017 (druhé stredy v mesiaci): 18.1. (tretia streda), 8.2., 8.3., 12.4. (Krížová cesta zdravotníkov), 10.5., 14.6.2017.
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (TK 2-3193), 15.12.2016 (štvrtok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Etika biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní I. (TK 2-3195), 16.12.2016 (piatok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016.
  Program - tu. Krátka správa - tu. Pozvánka J. E. Mons. M. Lacha SJ - tu. Fotogaléria - tu.
  Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice.
  Na tomto mieste budeme postupne uverejňovať texty jednotlivých príspevkov, prípadne PP prezentácie. Záleží to od času dodania resp. súhlasu jednotlivých autorov.
 • Zomrel predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - arcibiskup Zygmunt Zimowski (*7.4.1949 - +12.7.2016). Arcibiskup Zimowski bol významným cirkevným predstaviteľom, blízkym spolupracovníkom pápežov Sv. Jána Pavla II, Benedikta XVI. aj pápeža Františka. Bol mužom nevšedného vzdelania, rozsiahlej medzinárodnej aktivity, veľkého srdca, láskavosti a veľkej pokory. Bol tiež veľkým priateľom slovenských kresťanských zdravotníkov. Slovensko osobne navštívil dva razy, pričom sa zúčastnil na viacerých odborných a duchovných podujatiach. Jeho plánovaná tretia návšteva na Slovensku - pri príležitosti púte zdravotníkov a zasvätenia slovenských zdravotníkov patrónom sv. Kozmovi a Damiánovi na Skalke pri Trenčíne 16.7.2016 - sa už neuskutočnila.
 • Celoslovenská púť zdravotníkov, Skalka pri Trenčíne, 16.7.2016, zasvätenie slovenských zdravotníkov sv. Kozmovi a Damiánovi. Podujatie pod záštitou Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Program púte - tu. Krátka správa - tu. Fotogaléria - tu. Homília P. Prof. Jána Ďačoka SJ dňa 16.7.2016 - tu, a dňa 17.7.2016 - tu.

  Text zasväcujúcej modlitby slovenských zdravotníkov a slovenského zdravotníctva Sv. Kozmovi a Sv. Damiánovi - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 30. výročie úmrtia. Viacej
 • Posolstvo Svätého Otca Františka k 24. medzinárodnému dňu chorých 2016 (11.2.2016) - tu.
 • Kultúra zdravia v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si, TV Lux, 14.12.2015 (R. Pavlík, J. Glasa, A. Hrádocký, V. Thurzo): možno pozrieť - tu.
 • Jubilejná 30. medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - "Kultúra zdravia a prijatia v službe človeku a planéte", Rím - Vatikán, 19. – 21.11. 2015:
  • krátka tlačová správa TK KBS - tu.
  • audio-záznam z besedy s účastníkmi zo Slovenska vo Vatikánskom rozhlase - tu.
 • Výnimočná konferencia - "Nejmenší z nás 2015", Brno (ČR), 15. 10. 2015. Program a ďalšie informácie, ako aj zborníky a materiály z predchádzajúcich ročníkov na web-stránke: http://nejmensiznas.cz/.
 • Nová webstránka: Bioetická komisia FIAMC. Nedávno spustená webstránka Bioetickej komisie FIAMC (Svetovej federácie asociácií katolíckych lekárov) prináša informatívne materiály a kvalifikované vyjadrenia k aktuálnym problémom súčasnej bioetiky (v anglickom jazyku), ako aj užitočné linky a kontakty - webová adresa: https://catholicbioethicsfiamc.wordpress.com/.
 • Odborná konferencia „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“, 19.6.2015 (piatok), Bratislava.

  Hlavný organizátor – Subkomisia pre bioetiku TK KBS.

  Odborná spolugarancia - Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. v Bratislave.

  Témy: surogátne (náhradné) materstvo, starostlivosť o chorého a zomierajúceho človeka, autizmus – aktuálne poznatky a možnosti pomoci.

  Program - tu.
 • K aktuálnej téme o „deťoch 3 rodičov“. Upozorňujeme na zaujímavé debaty v TV Lux – V Samárii pri studni (diel 28) (16.3.2015) – tu, a v RTVS 2 – Večera s Havranom: Genetická revolúcia (17.3.2015) – tu.
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.
 • Európsky kongres katolíckych lekárov a zdravotníkov - "Bioetika a kresťanská Európa", Rím, Policlinico A. Gemelli, 15. - 18. novembra 2012 - základné informácie. Webová stránka - tu.
  Abstrakty + foto - tu.
  Zborník / Proceedings - tu.
  Video so sv. Otcom Benediktom XVI. - tu.

Archív aktualít