Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.
 • Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS k niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva prijaté na zasadaní 8. novembra 2014 oficiálne zverejnené 8. decembra 2014 - tu.
 • Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí, zverejnená 2.6.2014 - tu. Odborníci, ktorí by chceli výzvu podporiť, môžu kontaktovať jej iniciátorov na adrese: alojz.rakus@gmail.com, psy-gender@tmail.sk.
 • K dispozícii je oficiálny slovenský preklad Inštrukcie DIGNITATIS PERSONAE o niektorých otázkach bioetiky - na stiahnutie tu.
 • Stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS prijaté na zasadaní 26. októbra 2013:

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok).

  Predbežný program - tu, priebežne aktualizujeme.
  Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice; bližšie informácie, mapka - tu.
  Konferenčný poplatok: 10,- EUR, zahŕňa občerstvenie, platí sa v hotovosti na mieste. Účastníkom sa neposkytuje tzv. nefinančné plnenie v zmysle príslušných zákonných predpisov.
  Kredity CME (ARS CME) sa udelia len vopred registrovaným účastníkom, potvrdenia sa vydávajú pri ukončení konferencie.
  Prihlášky výlučne elektronicky na tejto web-stránke (najneskôr do 15.6.2016 do 12:00). Po úspešnom odoslaní prihlášky stránka automaticky odošle potvrdenie o registrácii na Vami udanú e-mailovú adresu.
  Ubytovanie si zabezpečujú účastníci sami. Vzhľadom na väčšie kultúrne akcie, ktoré sa konajú v tom istom čase v Košiciach, odporúčame včasnú rezerváciu.

  Elektronické prihlasovanie
 • 52. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 11.5.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Psychológia a význam rodiny pre zdravie detí a mládeže
  Hosť: Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
  Pozvánka - tu.

 • 53. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.6.2016 (druhá streda v mesiaci)

  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Médiá a kultúra života
  Hosť: CSILic. Martin Kramara
  Pozvánka - tu.

 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Konferencia Pápežskej akadémie za život - Čnosti v etike života, Rím - Vatikán, 4.3.2016, sa konala v rámci 22. valného zhromaždenia akadémie (3.-5.3.2016). Krátka správa, rozhovor s BeLic. Pavlou Bicianovou, členkou SpB TK kBS, rozhovor s prof. Jozefom Glasom, členom - korešpondentom PAŽ - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 40. výročie úmrtia. Viacej
 • Posolstvo Svätého Otca Františka k 24. medzinárodnému dňu chorých 2016 (11.2.2016) - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 1. polroku 2016 (spravidla 2. streda v mesiaci, niekedy 3. streda): 20.1. (tretia streda), 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.2016.
 • Kultúra zdravia v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si, TV Lux, 14.12.2015 (R. Pavlík, J. Glasa, A. Hrádocký, V. Thurzo): možno pozrieť - tu.
 • Jubilejná 30. medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - "Kultúra zdravia a prijatia v službe človeku a planéte", Rím - Vatikán, 19. – 21.11. 2015:
  • krátka tlačová správa TK KBS - tu.
  • audio-záznam z besedy s účastníkmi zo Slovenska vo Vatikánskom rozhlase - tu.
 • Konferencia SpB TK KBS, Košice, 17.6.2016 (piatok). Témy a organizačné pokyny budú spresnené. Prihlášky elektronickou formou na tejto web-stránke (február 2016).
 • Výnimočná konferencia - "Nejmenší z nás 2015", Brno (ČR), 15. 10. 2015. Program a ďalšie informácie, ako aj zborníky a materiály z predchádzajúcich ročníkov na web-stránke: http://nejmensiznas.cz/.
 • Nová webstránka: Bioetická komisia FIAMC. Nedávno spustená webstránka Bioetickej komisie FIAMC (Svetovej federácie asociácií katolíckych lekárov) prináša informatívne materiály a kvalifikované vyjadrenia k aktuálnym problémom súčasnej bioetiky (v anglickom jazyku), ako aj užitočné linky a kontakty - webová adresa: https://catholicbioethicsfiamc.wordpress.com/.
 • Odborná konferencia „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“, 19.6.2015 (piatok), Bratislava.

  Hlavný organizátor – Subkomisia pre bioetiku TK KBS.

  Odborná spolugarancia - Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. v Bratislave.

  Témy: surogátne (náhradné) materstvo, starostlivosť o chorého a zomierajúceho človeka, autizmus – aktuálne poznatky a možnosti pomoci.

  Program - tu.
 • K aktuálnej téme o „deťoch 3 rodičov“. Upozorňujeme na zaujímavé debaty v TV Lux – V Samárii pri studni (diel 28) (16.3.2015) – tu, a v RTVS 2 – Večera s Havranom: Genetická revolúcia (17.3.2015) – tu.
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.
 • Európsky kongres katolíckych lekárov a zdravotníkov - "Bioetika a kresťanská Európa", Rím, Policlinico A. Gemelli, 15. - 18. novembra 2012 - základné informácie. Webová stránka - tu.
  Abstrakty + foto - tu.
  Zborník / Proceedings - tu.
  Video so sv. Otcom Benediktom XVI. - tu.

 • Medzinárodná konferencia: Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka – International Conference: Contemporary Biomedicine, Health Care and Human Dignity, 6.6.2014, Bratislava, Falkensteiner Hotel, podrobnosti/details – tu/here.

Archív aktualít