Home

Vitajte na stránke Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave!

Nájdete tu aktuálne informácie o pravidelných stretnutiach a príležitostných aktivitách klubu, zaujímavé materiály a odkazy (linky) na iné pozoruhodné internetové zdroje.

Postupne azda aj všeličo iné...!

Koordinačný výbor KKLZ

Dôležité upozornenia

 • Stanovisko Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach (25.1.2016) - tu.
 • Otvorený list Mons. M. Lacha SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva SR k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva (25.1.2016) - tu.

Archív

FEAMC 2004Medzinárodná konferencia PRO-LIFE 27. októbra 2012 Bratislava FEAMC2014

Aktuality

 • Vyšlo č. 1-2/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • 63. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 8.11.2017 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Nová charta zdravotníckych pracovníkov
  Hosť: CSIDr. Martin Kramara
  Pozvánka - tu.
 • 64. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 13.12.2017 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Adventné stretnutie (zaujímavosti, svedectvá, agapé)
  Hostia + program = prekvapenie
  Pozvánka - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v 2. polroku 2017 (druhé stredy v mesiaci): 13.9., 11.10., 8.11. a 13.12.
 • Výstava "BODY-THE-EXHIBITION", Incheba Bratislava, od 10.8.2017 hrubo porušuje ľudskú dôstojnosť a ľudské práva i viaceré platné zákony SR - Stanovisko Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave (31.7.2017) - tu.

  ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE A ODKAZY:
  Aktuálne: Z roku 2012:
 • Správa zo zasadnutia Výboru FEAMC, Rím, 7.-8.7.2017 - tu.
 • Celý text modlitby zasvätenia Slovenska najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Nitra, 5.7.2017 - tu.
 • Posolstvo kardinála P. A. Turksona k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi z 26.6.2017 - slovenský preklad - tu.
 • Mesačné Sv. Omše za život v Košiciach - informácia a termíny (posledný štrvrtok mesiaca) - tu.
 • 2. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - LEVOČA, 2. - 3. júna 2017 (piatok - sobota). Organizovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s mestom Levoča a Združením domov Kežmarok pre všetkých kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny (duchovný, kultúrny program, panelová diskusia, svedectvá). Prehľad programu - plagátik - tu.
 • KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY - "Aktuálne etické problémy zdravotnej starostlivosti na Slovensku", 16. júna 2017 (piatok), Ružomberok (Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH), ul. A. Bernoláka 1).
  Program - tu. Krátka správa - tu. Plagátik - tu.
 • "Bol som chorý a pomohli ste mi..." - beseda k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých, relácia V Samárii pri studni, TV Lux, 6.2.2017, hostia: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Martina Kozovská, vdp. Gerhard Glaser-Opitz, sr. Judita Cáková DKL - možno pozrieť - tu.
 • Posolstvo pápeža Františka k jubilejnému 25. medzinárodnému dňu chorých (11.2.2017) - tu, na stiahnutie - tu.
 • Rudo Čavojský st. (1901-1983) - významný kresťanský politik, odborár a novinár. Viacej
 • 31. konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - Ku kultúre zdravia, ktorá vo svojej službe prijíma a podporuje osoby so zriedkavými a zanedbávanými chorobmi - Towards the Culture of Health that is Welcoming and Supportive at the Service of People with Rare and Neglected Diseases, Vatikán (Synodálna hala), 10. - 12. novembra 2016. Rozhovor s lekármi - účastníkmi zo Slovenska (audio) - tu. Posolstvo sv. Otca Františka: hlavné body v slovenčine - tu, celý text v angličtine - tu.
 • Zomrel predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve - arcibiskup Zygmunt Zimowski (*7.4.1949 - +12.7.2016). Arcibiskup Zimowski bol významným cirkevným predstaviteľom, blízkym spolupracovníkom pápežov Sv. Jána Pavla II, Benedikta XVI. aj pápeža Františka. Bol mužom nevšedného vzdelania, rozsiahlej medzinárodnej aktivity, veľkého srdca, láskavosti a veľkej pokory. Bol tiež veľkým priateľom slovenských kresťanských zdravotníkov. Slovensko osobne navštívil dva razy, pričom sa zúčastnil na viacerých odborných a duchovných podujatiach. Jeho plánovaná tretia návšteva na Slovensku - pri príležitosti púte zdravotníkov a zasvätenia slovenských zdravotníkov patrónom sv. Kozmovi a Damiánovi na Skalke pri Trenčíne 16.7.2016 - sa už neuskutočnila.
 • Výročie významného kňaza a zdravotníka: P. RNDr. Ján Janok CSsR (*30.3.1913 - +6.2.1986) - 30. výročie úmrtia. Viacej
 • Nová webstránka: Bioetická komisia FIAMC. Nedávno spustená webstránka Bioetickej komisie FIAMC (Svetovej federácie asociácií katolíckych lekárov) prináša informatívne materiály a kvalifikované vyjadrenia k aktuálnym problémom súčasnej bioetiky (v anglickom jazyku), ako aj užitočné linky a kontakty - webová adresa: https://catholicbioethicsfiamc.wordpress.com/.
 • K aktuálnej téme o „deťoch 3 rodičov“. Upozorňujeme na zaujímavé debaty v TV Lux – V Samárii pri studni (diel 28) (16.3.2015) – tu, a v RTVS 2 – Večera s Havranom: Genetická revolúcia (17.3.2015) – tu.
 • 24. kongres FIAMC - "Katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie", Manila (Filipíny), 1.- 4. októbra 2014. Stručné zhodnotenie - tu. Vyhlásenie kongresu (SK preklad) - tu. Vybraná fotogaléria - tu. Webová stránka kongresu - tu.

Archív aktualít